Currenza audimax - Audit automatu


Je univerzální řešení pro shromažďování inventurních dat z vašeho automatu. Nezáleží na protokolu prodejního automatu. Vyčítání pomocí USB stick, Currenza airport, ručně přes DEX nebo Currenza klíč. Data poskytuje v EVA-DTS nebo Excelu.